Co je to Automatická kresba

Automatická kresba je intuitivní pohyb rukou. Slouží k diagnóze zdraví, ale i terapii. Automatická kresba pracuje čistě na vašich pocitech vaší intuici, kdy se napojíte na druhou osobu.

Hodně se pak k ní připojuje automatické písmo kde si můžete pak přečíst poselství andělů, ale i vašich blízcích co už nejsou mezi námi.

Zjistit se dá jak na tom jste s partnerskými vztahy, s vašim zdravím, s vašimi čakry.

Nakreslím vašeho andílka, energetické obrázky, i mandaly.