Spotřebitelské inforace o řešení sporů

1.Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
 
Prodávající podnikatel,Eva ZAjícová jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.Sídlem 56962 čp.Sebranice čp.378,email:vysinskaeva@centrum.cz,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytne služby.
 
Informuje spotřebitele,že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo je:
Česká obchodní inspekce
oddělení mimosoudních řešení  spotřebitelských sporů
Štěpánská 567/15,1200 Praha 2
email:adr@coi.cz
Internetová adresa :https://www.coi.cz/informace-oadr/
 
2.Informace o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možností jejího využití při řešení spotřebitelských sporů
 
Výše uvedený prodávající podnikatel,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby on-line informuje spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možností jejího využití při řešení spotřebitelských sporů on-line
 
ec.europa.eu/consumers/odr