1.Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Prodávající podnikatel,Eva Zajícová jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.Sídlem 56962 čp.Sebranice čp.378,email:vysinskaeva@centrum.cz,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytne služby.
Informuje spotřebitele,že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo je:
Česká obchodní inspekce
oddělení mimosoudních řešení  spotřebitelských sporů
Štěpánská 567/15,1200 Praha 2
email:adr@coi.cz
Internetová adresa :https://www.coi.cz/informace-oadr/
2.Informace o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možností jejího využití při řešení spotřebitelských sporů
Výše uvedený prodávající podnikatel,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby on-line informuje spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možností jejího využití při řešení spotřebitelských sporů on-line
ec.europa.eu/consumers/odr
Spotřebitelské informace o řešení sporů
1.Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Prodávající podnikatel,Eva Zajícová  jako fyzická osoba  zapsaná v živnostenském rejstříku,sídlem 56962 Sebranice čp.378,e-mail:vysinskaeva@centrum.cz,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby,informuje spotřebitele,že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo je:
Česká obchodní inspekce
oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů
Štěpánská 567/15 12000 Praha 2
e-mail:adr@coi.cz
Internetová adresa:https://www.coi.cz/informace-o-adr/
2.Informace o existenci evropské platformypro řešenísporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů
Výše uvedený prodávající podnikatel,
který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby on-line,informuje spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů.
Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line
ec.europa.eu/consumers/odr
3.Informace o stížnosti na orgán státního dozoru
Se stížností se lze obrátit na orgán státního dozoru ,jímž je Česká obchodní  inspekce,Státní zemědělská a potravinářská inspekce na úseku potravinářských výrobků,krajská hygienická stanice,pokud jde  o prodej výrobků a poskytování služeb,které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví,nebo obecní živnostenský úřad v oblasti obchodu a služeb,příslušný podle umístění provozovny.Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny,provádějí dozor obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.
1.Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Prodávající podnikatel,Eva Zajícová jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.Sídlem 56962 čp.Sebranice čp.378,email:vysinskaeva@centrum.cz,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytne služby.
Informuje spotřebitele,že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo je:
Česká obchodní inspekce
oddělení mimosoudních řešení  spotřebitelských sporů
Štěpánská 567/15,1200 Praha 2
email:adr@coi.cz
Internetová adresa :https://www.coi.cz/informace-oadr/
2.Informace o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možností jejího využití při řešení spotřebitelských sporů
Výše uvedený prodávající podnikatel,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby on-line informuje spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možností jejího využití při řešení spotřebitelských sporů on-line
ec.europa.eu/consumers/odr
Spotřebitelské informace o řešení sporů
1.Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Prodávající podnikatel,Eva Zajícová  jako fyzická osoba  zapsaná v živnostenském rejstříku,sídlem 56962 Sebranice čp.378,e-mail:vysinskaeva@centrum.cz,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby,informuje spotřebitele,že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo je:
Česká obchodní inspekce
oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů
Štěpánská 567/15 12000 Praha 2
e-mail:adr@coi.cz
Internetová adresa:https://www.coi.cz/informace-o-adr/
2.Informace o existenci evropské platformypro řešenísporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů
Výše uvedený prodávající podnikatel,
který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby on-line,informuje spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů.
Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line
ec.europa.eu/consumers/odr
3.Informace o stížnosti na orgán státního dozoru
Se stížností se lze obrátit na orgán státního dozoru ,jímž je Česká obchodní  inspekce,Státní zemědělská a potravinářská inspekce na úseku potravinářských výrobků,krajská hygienická stanice,pokud jde  o prodej výrobků a poskytování služeb,které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví,nebo obecní živnostenský úřad v oblasti obchodu a služeb,příslušný podle umístění provozovny.Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny,provádějí dozor obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.